ИНСТРУМЕНТИ

ОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ

Този тест е създаден от екип специалисти под ръководството на Dr. Sethu M. Puravangara, Academy of ARD at Abu Dhabi. С него се измерват трите основни групи от качества (дименсии), характеризиращи понятието Емоционална интелигентност. Трите дименсии включват в себе си 21 характеристики, които излизат като съставки на цялостния профил, описващ ЕИ на човека. От своя страна, те са обединени в 7 фактора на база на сходството в проявата им на поведенческо ниво. Тестът, както и докладът, са разработени на български и английски език.

Трите дименсии са наречени:

 • Управление на себе си
 • Управление на взаимодействието с околните
 • Умение за структуриране и управление живота и кариерата

360° ОБРАТНА ВРЪЗКА – 360 FEEDBACK BY HR SUPPORT

360 feedback by HR Support е инструмент за 360° обратна връзка, обхващаща девет основни компетенции, изведени и доказани от многобройни изследвания и публикации като сърцевината на успешния лидер.
Структурата на 360 feedback by HR Support включва 3 категории (Колаборация в екипа, Личност и лидерска роля и Организация), всяка от които съдържа 3 компетенции. Всяка от компетенциите е дефинирана от 25 фактора, определящи лидерското представяне, което гарантира прецизност и конкретика на резултатите.

Характеристики на 360 feedback by HR Support:

 • Прецизен инструмент за обратна връзка при оценка на лидерско представяне
 • Онлайн базиран
 • Включва 9 компетенции, 25 фактора и отворени въпроси
 • Детайлен и изчерпателен доклад

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ

Проучване удовлетвореност и ангажираност на служителите by HR Support е онлайн инструмент, който разглежда и дава отговор за нивата на "емоционален ангажимент" на служителя към конкретната организация.

Инструментът съдържа твърдения, разпределени в 7 категории:

 • Организационно планиране и мениджмънт
 • Организационна култура и комуникация
 • Моята роля в организацията
 • Моето работно място
 • Взаимоотношения с висшестоящи
 • Обучение и развитие
 • Заплащане
 • Демографска информация и отворени въпроси
Success

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или запитване за проект